Twórcza gramatyka

Dwie metody

Nauka języków obcych byłaby czystą przyjemnością, gdyby nie spędzająca sen z powiek gramatyka. Jednak nie taki diabeł straszny, jeżeli do nauki podejdziemy strategicznie. Istnieją dwie główne metody nauczanie gramatyki. Dedukcyjna polega na tym, że nauczyciel tłumaczy uczniom zasady i reguły gramatyczne, a oni następnie wykonują ćwiczenia, wykorzystując to, czego się nauczyli. Metoda indukcyjna opiera się na tym, że uczniowie na podstawie przykładowych zdań sami muszą wywnioskować, jaka zasada gramatyczna nimi rządzi.

Dobra zabawa i skuteczna nauka

Każda wiedza łatwiej wchodzi nam do głowy, jeżeli jej nauka połączona jest z zabawą, i to niezależnie od wieku uczniów. Dlatego ucząc się gramatyki na tekstach, powinniśmy czytać te treści, które są dla nas interesujące, bo dotyczą na przykład naszego hobby, stylu życia czy zawodu, który wykonujemy. Podczas nauki w grupie można zastosować metodę, która do nauki angażuje wszystkie zmysły.

Pomocne twórcze myślenie

Nazywa się ją metodą zakotwiczenia. Polega na tym, że uczniowie wizualizują scenę, o której czytali. Mogą to robić poprzez różne gesty, śpiewanie, granie lub inne dźwięki. Choć gramatyka mało kojarzy się z kreatywnością, to do jej nauki wartą ją wykorzystywać. Twórcze myślenie i duża wyobraźnia są bardzo pomocne w zapamiętywaniu i praktycznym stosowaniu reguł gramatycznych. W nauczaniu gramatyki wykorzystywane są też kreatywne ćwiczenia. Zalicza się do nich zadawanie przez nauczyciela pytań otwartych lub zamkniętych, a wymyślanie odpowiedzi pobudza szare komórki i pozwala opanować gramatyczny materiał.

Od teorii do praktyki

Ważne w nauczaniu gramatyki jest to, by po poznaniu danej reguły, jak najszybciej zacząć ją stosować w praktyce. Wiedza tylko teoretyczna szybko ulatuje z głowy. Bardzo pomocne, nie tylko w nauce gramatyki, są notatki. Ich zaawansowana forma to mapa myśli. Do jej tworzenia wykorzystuje się obie półkule mózgowe, dlatego uczenie się z jej pomocą jest bardziej efektywne. Gramatykę warto też utrwalać sobie nie tylko pisemnie, ale też ustnie, co pomaga także ćwiczyć prawidłową wymowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *